Лист ЕГРИП

Обновление: 19 июня 2019 г.

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц — это документ, который подтверждает факт внесения записи об организации в ЕГРЮЛ (абз. 5 п. 3 ст. 11 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, Приказ ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@). Как получить лист записи ЕГРЮЛ в налоговой инспекции, расскажем в данной консультации.

Лист записи ЕГРЮЛ: при госрегистрации

Начиная с 1 января 2017 года, лист внесения записи в ЕГРЮЛ оформляется налоговым органом при принятии положительного решения о государственной регистрации создания или ликвидации компании, а также внесения изменений в сведения об организации, которые содержатся в едином государственном реестре. Ранее вместо листа записи выдавалось свидетельство ОГРН (Приказ ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@).

Лист записи ЕГРЮЛ, связанный с государственной регистрацией создания (ликвидации) компании, а также лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ, представляется регистрирующим органом в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после окончания установленного срока госрегистрации. Лист записи в электронной форме подписывается квалифицированной ЭП регистрирующего органа и направляется на электронный адрес компании, который был указан заявителем при подаче документов на регистрацию (п. 3 ст. 11 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

Получить лист записи на бумажном носителе организация может по запросу в регистрирующем органе по завершению государственной регистрации бесплатно (п. 3 ст. 11 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

Лист записи ЕГРЮЛ: как получить дубликат

В случае утери листа записи ЕГРЮЛ компания сможет получить его копию в налоговом органе по месту нахождения организации или в МФЦ (п. 2 ст. 6 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, п. 17, подп. 3 п. 22 Регламента, утв. Приказом Минфина России от 15.01.2015 N 5н).

Копия листа записи ЕГРЮЛ выдается налоговой инспекцией на основании запроса организации в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней. В случае срочной выдачи – не позднее следующего дня после получения соответствующего запроса (п. 3 ст. 6 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, п. 18 Регламента, утв. Приказом Минфина России от 15.01.2015 N 5н, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

За предоставление дубликата листа записи ЕГРЮЛ предусмотрена плата в размере 200 рублей, за срочную выдачу документа – 400 рублей (п. 1 ст. 7 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.05.2014 N 462).

Копия листа записи ЕГРЮЛ представляется в том количестве экземпляров, которое было указано в запросе, с учетом размера платы за предоставление копии документа (п. 78 Регламента, утв. Приказом Минфина России от 15.01.2015 N 5н).

Лист записи ЕГРЮЛ получить онлайн не получится, так как данный способ представления копий документов, содержащихся в госреестре, законодательством РФ не предусмотрен.

Одне із завдань на ЗНО з англійської мови – це написання ділового листа. В даній статті ми розглянемо, як правильно скласти лист-запит англійською мовою (зразок написання буде загальний). Слід памятати, що кількість слів у листі-запиті англійською мовою не повинна бути меншою, ніж 100 слів, інакше такі листи не будуть перевіряти.

Примітка: пройти якісну підготовку до ЗНО або до міжнародних екзаменів можна на наших курсах англійської мови в Києві «Європейська Освіта».

Починати лист-запит англійською мовою слід із привітання:

Dear Mr/Mrs/Ms/Madam/Sir or Madam. Значення цих фраз ми розібрали у попередній статті, використання того чи іншого звертання залежить від адресата.

В наступній частині листа-запиту, який потрібно буде писати на ЗНО з англійської мови – причини написання листа:

I’m writing to require/request further information about … — я пишу, щоб запросити подальшу інформацію щодо …

Подальша частина листа-запиту англійською мовою – безпосередньо запит самої інформації:

The first thing I would like to know is…- перша річ, про яку я хотів би дізнатися …

I wonder if you would mind telling me first of all … — мені цікаво, якщо ви не проти сказати мені …

Якщо вам необхідно здобути додаткову інформацію в листі-запиті англійською мовою, наступні фрази можуть стати вам у пригоді:

Do you think you could also inform me ? – Думаєте, ви також зможете проінформувати мене …

Would you mind also telling me …? – Ви не проти також сказати мені …?

Do you know …? – Ви знаєте …?

I would like to know if/whether …- Хотіла б знати чи …?

I hope you can also let me know about …- Сподіваюсь, ви також дозволити мені дізнатись про…

В заключній частині листа-запита англійською мовою слід подякувати за інформацію:

I would like to thank you … — хотіла подякувати вам за інформацію

Thank you in advance for this information – заздалегідь вдячна за цю інформацію

Після цього в листі-запиті англійською мовою слід перейти до прощання:

I’m looking forward to + (дієслово із закінченням -ing, або іменник) – з нетерпінням чекаю …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *